• σελίδα-banner2
  • σελίδα-bannner

Κατασκευή

/ Διάλυμα / κατασκευή /

Κατασκευή

jh

Σχεδιασμός: σχέδιο κατασκευής, progree ιαρρυθμίσεις, μέθοδο, ακολουθία, υλικό, HSE, το πρόγραμμα ανθρώπινο δυναμικό moilization & εξοπλισμός / εργαλεία κινητοποίησης shedule.

ss

Επισπεύδεται η υλοποίηση και έλεγχος: ανθρώπινο δυναμικό και πόρους συντονισμό ποιότητας contral, prohree έλεγχος, έλεγχος ασφάλειας.

jl

Συμπέρασμα: Έλεγχος και ενσωματωμένη αποδοχή του εγγράφου.