• σελίδα-banner2
  • σελίδα-bannner

Κατασκεύασμα

/ Διάλυμα / κατασκευής /

Παραγωγική Διαδικασία Για την απρόσκοπτη? Χάλυβα Άχρηστα --- υψικαμίνου-Converter --- Διύλιση Furnace-- Vd - Συνεχούς Χύτευσης - Billet - Billet Θέρμανση - Διάτρηση - Pipe Rolling - Ζέσταμα - SRM - Ψύξη - Πριόνισμα - Ίσιωμα - NDT --Visual Επιθεώρηση - Μέτρηση - Stenciling, σήμανση και συσκευασία --Weighing Και Αποθήκευση - Η αποστολή

Hot-επεκτάθηκε, το μεγαλύτερο μέγεθος για τον σωλήνα χωρίς ραφή: 1220 * 50 χιλιοστά

d76fe977